Enzo Bitsch

 • Enzo Bitsch posted an update 1 week ago

  } از رئیس ادله و کارمندان شرکت آبفای استان ایلام تقدیر شد در سومی فستیوال نظام پیشنهادهای صنعت آب و فاضلاب مرزو بوم که به میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد . مهندس حمید رضا جانباز , رئیس دلیل و مدیریت هیات مدیره کمپانی مهندسی آب و فاضلاب با اهداء تقدیرنامه ای از مدیر استدلال و تیم پرسنل کمپانی آب و فاضلاب استان ایلام بابت کسب مر…[Read more]

 • Enzo Bitsch posted an update 1 week, 3 days ago

  تاج الدینی با اشاره به اینکه قیمت نهال های تولیدی استان نزدیک به 1000 میلیارد ریال است , افزود : استان البرز با تولید سالانه 14میلیون نهال حدود یک پنجم ساخت کل نهال سرزمین را به خویش اختصاص می دهد . او اظهار‌کرد , در همین زمینه اقداماتیاز جمله شناسایی بخش ها و پهنه های نهالکاری استان و احصاء آمار ظریف نهالکاران و نهال های تولیدی استان جهت حمایت…[Read more]

 • Enzo Bitsch posted an update 1 week, 4 days ago

  وی اظهار داشت : یکی سیاست های ما ایجاد اتحادیه تعاونی های نهالکاران برای اصلاح ساختار ساخت و عرضه نهال استاندارد است که این کار با امداد موسسه تحقیقات تثبیت و مدرک بذر و نهال , اداره تعاون روستایی , اداره نظام مهندسی و شرکت کردن نهالکاران محقق خواهد شد . تاج الدینی با اشاره به این‌که ارزش نهال های تولیدی استان نزدیک به 1000 میلیارد ریا…[Read more]

 • Enzo Bitsch posted an update 1 week, 4 days ago

  وی اظهار داشت : یکی‌از سیاست های ما تولید اتحادیه تعاونی های نهالکاران برای اصلاح ساختار ایجاد و عرضه نهال استاندارد است که این کار با امداد موسسه تحقیقات تثبیت و گواهی بذر و نهال , اداره تعاون روستایی , اداره نظام مهندسی و شرکت کردن نهالکاران محقق خواهد شد . تاج الدینی با اشاره به این‌که بها نهال های تولیدی استان در حدود آزمون نظام مهندسی 1000 م…[Read more]

 • Enzo Bitsch posted an update 2 weeks, 3 days ago

  } به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا , استاد این کارگاه آموزشی با بیان این‌که تحول در مرحله بهداشت و درمان انجام شده شده‌است , گفت : برنامه های نو از بدو تولد تا سن سالمندی هست که کلیه این اشخاص نیاز به حفظ دارند و سامانه بهداشت همه افراد را نام نویسی می کند و در زمینه سالم مراقبت می‌شوند . دکتر معالج طاهره خواجه بابیان اینکه مبتنی بر اعتقادات ما خ…[Read more]

 • Enzo Bitsch posted an update 2 weeks, 5 days ago

  مزاحمت های ساختمانی با ورود نظام مهندسی کاهش پیدا می کند مدیریت کمیته عمران شورای شهر تهران خاطرنشان کرد : تخلفات ساختمانی و مزاحمت‌های ناشی از ساخت‌وساز بایستی با ورود سازمان نظام مهندسی کاهش می یابد . ایران اسپین شانس شاکری در رای زنی با خبر نگار پانا با بیان این که در حوزه رسیدگی به مزاحمت‌های ساختمانی با فقدان قانون ها مواجه نیستیم ,…[Read more]

 • Enzo Bitsch posted an update 3 weeks ago

  ایران اسپین بخت شاکری در گفتمان با خبرنگار پانا بابیان این‌که در حوزه رسیدگی به مزاحمت‌های ساختمانی با کمبود ضوابط مواجه نیستیم , بلکه نظامی نیست که دارنده توان کافی برای پیاده‌سازی ضوابط موجود باشد اظهار کرد : تخلفات ساختمانی و مزاحمت‌های ناشی از ساخت‌وساز باید با ورود اداره نظام مهندسی کاهش مییابد و در اختیار گرفتن صفر تا صد پروسه ساخت‌وساز…[Read more]

 • Enzo Bitsch posted an update 3 weeks, 5 days ago

  علی حسینی – عضو شورای ملی زعفران – در گفت‌وگو با خبر نگار اقتصادی ایلنا , در رابطه با آزاد شدن ارسال پیاز زعفران و حذف ممنوعیت ۱۰ ساله صادرات آن بیان داشت : اداره نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی این مسئله را برعهده گرفته است . من نیز به عنوان نائب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان این خبر را از رسانه ها شنیده‌ام ; یعنی در این راه هیچ مشورتی…[Read more]

 • Enzo Bitsch posted an update 4 weeks ago

  خواجه اظهار کرد : امروزه مورد بیماریها در خانم ها اضافه است و در سن یائسگی نیز بیماریها در زنان اکثر میشود چون در‌این سن یک گونه هورمون ها که برای توقف از پوکی استخوان هست از تن دفع میگردد و سبب ساز مشکلاتی برای بدن می‌باشند . او افزود : یک کدام از بیماریهایی که در زنان شایع شده است سرطان سینه است که با ورزش و تغذیه مناسب و سالم از آن پیشگیری…[Read more]

 • Enzo Bitsch posted an update 1 month, 1 week ago

  به نقل از خبر نگار خبرگزاری آنا , مدرس این کارگاه آموزشی با بیان اینکه دگرگون سازی در تراز بهداشت و درمان صورت گرفته شده‌است , اعلام کرد : برنامه های تازه از بدو به دنیا آمدن تا سن سالمندی هست که همه این اشخاص نیاز به مراقبت دارند و سامانه بهداشت همگی افراد را نام نویسی می کند و در مسئله تندرست محافظت می‌شوند . دکتر معالج طاهره خواجه با بیان ای…[Read more]

 • Enzo Bitsch posted an update 1 month, 1 week ago

  او اظهار داشت : یکی از سیاست های ما ایجاد اتحادیه تعاونی های نهالکاران برای اصلاح ساختار تولید و عرضه نهال استاندارد است که این کار با یاری موسسه پژوهش ها تصویب و سند بذر و نهال , اداره تعاون روستایی , سازمان نظام مهندسی و مشارکت نهالکاران محقق خواهد شد . تاج الدینی با اشاره به این که قیمت نهال های تولیدی استان در حدود 1000 میلیارد ریال اس…[Read more]

 • Enzo Bitsch posted an update 1 month, 1 week ago

  } محمد تاج الدینیا افزود : مهم ترین وظیفه‌های سازمان جهاد کشاورزی در حوزه باغبانی حمایت از تولید نهال استاندارد و متوقف کردن تولید نهال های غیراستاندارد است . وی اظهار داشت : یک کدام از سیاست های ما تولید اتحادیه تعاونی های نهالکاران برای اصلاح ساختار ساخت و عرضه نهال استاندارد است که‌این کار با کمک موسسه پژوهش ها ثبت و مدرک بذر و نهال , ساز…[Read more]

 • Enzo Bitsch posted an update 1 month, 1 week ago

  به گزارش خبر نگار خبرگزاری آنا , معلم این کارگاه آموزشی با بیان این‌که دگرگون سازی در تراز بهداشت و معالجه انجام شده شده است , اعلام‌کرد : برنامه های نو از بدو تولد تا سن سالمندی هست که همگی این اشخاص نیاز به مراقبت دارا هستند و سامانه بهداشت کلیه اشخاص را ثبت نام می نماید و در مسئله سلامت حفظ می‌شوند . پزشک معالج طاهره خواجه با بیان این که بر…[Read more]

 • } از مدیر استدلال و کارمندان شرکت آبفای استان ایلام تقدیر شد در سومی جشنواره نظام پیشنهادهای صنعت آب و فاضلاب مملکت که به میزبانی کمپانی آب و فاضلاب استان قم برگزار شد . مهندس حمید رضا جانباز , مدیریت استدلال و رئیس هیات مدیره کمپانی مهندسی آب و فاضلاب با اهداء تقدیرنامه ای از رئیس دلیل و گروه پرسنل کمپانی آب و فاضلاب استان ایلام بابت کسب رتبه…[Read more]

 • } به گزارش بلاغ , محمدحسین فلاح در همایش روز مهندس خاطرنشان کرد : در جهان در صورتیکه مجموعه‌ای 4 هزار عضو داشته باشد به عنوان یک اداره چیره است اما در نظام مهندسی مازندران گفته می‌شود #link# 14 هزار عضو داریم که 9 هزار نفر آن معطل شغل میباشند . او افزود : نظام مهندسی کشاورزی و منابع ارگانیک یک مجموعه تخصصی است که می بایست به گسترش بخش کشاورزی…[Read more]

 • } سید محمد غرضی در چهار‌مین جشنواره چهره سال صنعت ساختمان که در هتل استقلال برگزار شد با بیان این که کنار رفتن سنت در پی ورود مدرنیته #link# 2 ویژگی‌ کاهش هزینه‌ها و رفاه بخش اعظم را به یاور داشته است , ذکر کرد : مدرنیزم , ابزار مدرنیته بوده و جامعه مهندسی مبدا مدرنیزم در مملکت است و همگی ابزارهای امروزی از دریچه مهندسان در دست مردم قرار گرفته ا…[Read more]

 • Enzo Bitsch became a registered member 5 months, 1 week ago