Enzo Bitsch

 • Enzo Bitsch posted an update 7 months ago

  مزاحمت های ساختمانی با ورود نظام مهندسی کاهش پیدا می کند مدیر کمیته عمران شورای شهر تهران بیان کرد : تخلفات ساختمانی و مزاحمت‌های ناشی از ساخت‌وساز می بایست با ورود اداره نظام مهندسی کاهش مییابد . ایران اسپین بخت شاکری در گفتگو با خبر نگار پانا بابیان این که در حوزه رسیدگی به مزاحمت‌های ساختمانی با کمبود قانون ها مواجه نیستیم , بلکه نظامی…[Read more]

 • تاج الدینی با اشاره به اینکه بها نهال های تولیدی استان نزدیک به اخبار آزمون نظام مهندسی 1000 میلیارد ریال است , افزود : استان البرز با تولید هر ساله 14میلیون نهال حدود یک پنجم تولید کل نهال سرزمین را به خویش اختصاص می‌دهد . وی افزود : ما در صدد این هستیم که با تشکیل اتحادیه و تعاونی های ایجاد نهال با شناسه دار کردن نهال های تولیدی و استاندارد س…[Read more]

 • رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران اعلام‌کرد : تخلفات ساختمانی و مزاحمت‌های ناشی از ساخت‌وساز می بایست با ورود اداره نظام مهندسی کاهش می یابد . ایران اسپین بخت شاکری در رای زنی با خبر نگار پانا با بیان اینکه در حوزه رسیدگی به مزاحمت‌های ساختمانی با کمبود مقررات مواجه نیستیم , بلکه نظامی وجود ندارد که دارنده اقتدار کافی برای پیاده‌سازی مقررات جانور…[Read more]

 • . , و زن یک محور است که خانواده بر آن محور می‌چرخد و مدام یک زن بیش تر از خودش به تفکر خانواده است و به فکر تندرست خانواده و خودش است . خواجه ذکر کرد : امروزه مورد بیماریها در خانم ها اضافه است و در سن یائسگی هم بیماریها در زنان اضافه می گردد زیرا در‌این سن یک جور هورمون ها که برای جلوگیری از پوکی استخوان موجود است از تن دفع میشود و سبب مشکلاتی…[Read more]

 • او اظهار داشت : یکی سیاست های ما ساخت اتحادیه تعاونی های نهالکاران برای تصحیح ساختار ساخت و عرضه نهال استاندارد است که‌این کار با کمک موسسه پژوهش ها تصویب و سند بذر و نهال , اداره تعاون روستایی , سازمان نظام مهندسی و شرکت کردن نهالکاران محقق خواهد شد . تاج الدینی با اشاره به این‌که بها نهال های تولیدی استان نزدیک به 1000 میلیارد ریال است , افزود :…[Read more]

 • رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در مصاحبه با پانا : مزاحمت های ساختمانی با ورود نظام مهندسی کاهش پیدا می کند مدیریت کمیته عمران شورای شهر تهران اظهار کرد : تخلفات ساختمانی و مزاحمت‌های ناشی از ساخت‌وساز بایستی با ورود اداره نظام مهندسی کاهش می یابد . ایران اسپین اقبال شاکری در مذاکره با خبرنگار پانا بابیان این که در حوزه رسیدگی به مزاحمت‌ها…[Read more]

 • Enzo Bitsch posted an update 8 months ago

  . , و زن یک محور است که خانواده بر آن محور می‌چرخد و همیشه یک زن بیش از خودش به تفکر خانواده است و به فکر سالم خانواده و خودش است . خواجه بیان کرد : امروزه قضیه بیماریها در خانم ها اضافه است و در سن یائسگی نیز بیماریها در زنان بیشتر می گردد زیرا در‌این سن یک جور هورمون ها که برای جلوگیری از پوکی استخوان موجود است از تن دفع میشود و سبب مشکلاتی ب…[Read more]

 • دکتر معالج طاهره خواجه بابیان اینکه مبتنی بر اعتقادات ما خانواده حائز اهمیت ویژه است افزود : اسلام به ما آموخته که محوریت خانواده با زن است و در اضافه مباحث معاش در انتها به زن ختم میگردد هم در تربیت و هم در تغذیه و . . , و زن یک محور است که خانواده بر آن محور می چرخد و همیشه یک زن بیش از خودش به تامل خانواده است و به تامل سلامت خانواده و خودش…[Read more]

 • } سید محمد غرضی در چهارمی فستیوال فیس سال صنعت ساختمان که در هتل استقلال برگزار شد با بیان این‌که کنار رفتن سنت در ادامه ورود مدرنیته #link# 2 ویژگی‌ کاهش هزینه‌ها و رفاه طولانی تر را به همراه داشته است , اظهار‌کرد : مدرنیزم , ابزار مدرنیته بوده و جامعه مهندسی مبدا مدرنیزم در مرزو بوم است و تمامی ابزارهای امروزی از روزنه مهندسان در مشت مرد…[Read more]

 • } از رئیس ادله و کارمندان شرکت آبفای استان ایلام تقدیر شد در سومی فستیوال نظام پیشنهادهای صنعت آب و فاضلاب مرزو بوم که به میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد . مهندس حمید رضا جانباز , رئیس دلیل و مدیریت هیات مدیره کمپانی مهندسی آب و فاضلاب با اهداء تقدیرنامه ای از مدیر استدلال و تیم پرسنل کمپانی آب و فاضلاب استان ایلام بابت کسب مر…[Read more]

 • تاج الدینی با اشاره به اینکه قیمت نهال های تولیدی استان نزدیک به 1000 میلیارد ریال است , افزود : استان البرز با تولید سالانه 14میلیون نهال حدود یک پنجم ساخت کل نهال سرزمین را به خویش اختصاص می دهد . او اظهار‌کرد , در همین زمینه اقداماتیاز جمله شناسایی بخش ها و پهنه های نهالکاری استان و احصاء آمار ظریف نهالکاران و نهال های تولیدی استان جهت حمایت…[Read more]

 • وی اظهار داشت : یکی سیاست های ما ایجاد اتحادیه تعاونی های نهالکاران برای اصلاح ساختار ساخت و عرضه نهال استاندارد است که این کار با امداد موسسه تحقیقات تثبیت و مدرک بذر و نهال , اداره تعاون روستایی , اداره نظام مهندسی و شرکت کردن نهالکاران محقق خواهد شد . تاج الدینی با اشاره به این‌که ارزش نهال های تولیدی استان نزدیک به 1000 میلیارد ریا…[Read more]

 • وی اظهار داشت : یکی‌از سیاست های ما تولید اتحادیه تعاونی های نهالکاران برای اصلاح ساختار ایجاد و عرضه نهال استاندارد است که این کار با امداد موسسه تحقیقات تثبیت و گواهی بذر و نهال , اداره تعاون روستایی , اداره نظام مهندسی و شرکت کردن نهالکاران محقق خواهد شد . تاج الدینی با اشاره به این‌که بها نهال های تولیدی استان در حدود آزمون نظام مهندسی 1000 م…[Read more]

 • } به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا , استاد این کارگاه آموزشی با بیان این‌که تحول در مرحله بهداشت و درمان انجام شده شده‌است , گفت : برنامه های نو از بدو تولد تا سن سالمندی هست که کلیه این اشخاص نیاز به حفظ دارند و سامانه بهداشت همه افراد را نام نویسی می کند و در زمینه سالم مراقبت می‌شوند . دکتر معالج طاهره خواجه بابیان اینکه مبتنی بر اعتقادات ما خ…[Read more]

 • مزاحمت های ساختمانی با ورود نظام مهندسی کاهش پیدا می کند مدیریت کمیته عمران شورای شهر تهران خاطرنشان کرد : تخلفات ساختمانی و مزاحمت‌های ناشی از ساخت‌وساز بایستی با ورود سازمان نظام مهندسی کاهش می یابد . ایران اسپین شانس شاکری در رای زنی با خبر نگار پانا با بیان این که در حوزه رسیدگی به مزاحمت‌های ساختمانی با فقدان قانون ها مواجه نیستیم ,…[Read more]

 • ایران اسپین بخت شاکری در گفتمان با خبرنگار پانا بابیان این‌که در حوزه رسیدگی به مزاحمت‌های ساختمانی با کمبود ضوابط مواجه نیستیم , بلکه نظامی نیست که دارنده توان کافی برای پیاده‌سازی ضوابط موجود باشد اظهار کرد : تخلفات ساختمانی و مزاحمت‌های ناشی از ساخت‌وساز باید با ورود اداره نظام مهندسی کاهش مییابد و در اختیار گرفتن صفر تا صد پروسه ساخت‌وساز…[Read more]

 • علی حسینی – عضو شورای ملی زعفران – در گفت‌وگو با خبر نگار اقتصادی ایلنا , در رابطه با آزاد شدن ارسال پیاز زعفران و حذف ممنوعیت ۱۰ ساله صادرات آن بیان داشت : اداره نظام مهندسی کشاورزی خراسان جنوبی این مسئله را برعهده گرفته است . من نیز به عنوان نائب رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان این خبر را از رسانه ها شنیده‌ام ; یعنی در این راه هیچ مشورتی…[Read more]

 • Enzo Bitsch posted an update 10 months ago

  خواجه اظهار کرد : امروزه مورد بیماریها در خانم ها اضافه است و در سن یائسگی نیز بیماریها در زنان اکثر میشود چون در‌این سن یک گونه هورمون ها که برای توقف از پوکی استخوان هست از تن دفع میگردد و سبب ساز مشکلاتی برای بدن می‌باشند . او افزود : یک کدام از بیماریهایی که در زنان شایع شده است سرطان سینه است که با ورزش و تغذیه مناسب و سالم از آن پیشگیری…[Read more]

 • به نقل از خبر نگار خبرگزاری آنا , مدرس این کارگاه آموزشی با بیان اینکه دگرگون سازی در تراز بهداشت و درمان صورت گرفته شده‌است , اعلام کرد : برنامه های تازه از بدو به دنیا آمدن تا سن سالمندی هست که همه این اشخاص نیاز به مراقبت دارند و سامانه بهداشت همگی افراد را نام نویسی می کند و در مسئله تندرست محافظت می‌شوند . دکتر معالج طاهره خواجه با بیان ای…[Read more]

 • او اظهار داشت : یکی از سیاست های ما ایجاد اتحادیه تعاونی های نهالکاران برای اصلاح ساختار تولید و عرضه نهال استاندارد است که این کار با یاری موسسه پژوهش ها تصویب و سند بذر و نهال , اداره تعاون روستایی , سازمان نظام مهندسی و مشارکت نهالکاران محقق خواهد شد . تاج الدینی با اشاره به این که قیمت نهال های تولیدی استان در حدود 1000 میلیارد ریال اس…[Read more]

 • Load More