Alma Urquhart

  • هدف ما ارائه خدماتی با تضمین به شما دوست عزیز جهت کاریابی در کشورهای اروپایی و آمریکایی می باشد و خرسندیم که به یاری خداوند رحمان موفق به این مهم شده و مورد اعتماد شما متقاضی عزیز قرار گرفته ایم.در تجارت ساختمان سازی، قرارداد کار مدت ثابت نیز امکان پذیر است. راهنمای یاد‌شده به چندین زبان نوشته شده، ازجمله به زبان‌های فرانسوی، انگلیسی، عربی…[Read more]

  • Alma Urquhart became a registered member 2 months, 3 weeks ago