Simon Ludvigsen

  • از مهم ترین شهرهای ترکیه می توان به چند شهر: آنکارا ، استانبول ، ازمیر ، آنتالیا، بدروم، کوش آداسی، مارماریس و قونیه ( شهر مولانا) اشاره کرد.در گزارشی که به نام وضعیت شهرهای جهان ۲۰۱۲-۲۰۱۳ ” توسط برنامه‌ی سکونتگاه‌های انسانی سازمان ملل منتشر شده شهرهای جهان بر اساس میزان رفاه رتبه بندی شده‌اند. بر اساس اعلامیه سایت اداره مهاجرت منیتوبا برنامه جدید…[Read more]

  • شهرداری محل زندگی شما مسئول ارائه دسترسی کودکان و نوجوانان پناهجو به مکتب و کودکستان مثل شهروندان دیگر است که در آن شهرداری زندگی میکنند. از نظر کلی طبق رشته امکان اقدام ویزای کاری و مهاجرت از این طریق را دارید ولی بهتر شرایط شما بهتر و دقیق تر بررسی شود. صاحب خانه می‌تواند در صورت لزوم میزان درآمد شما و یا حتی ودیعه‌ای را هم درخواست کند.خوداشغا…[Read more]

  • شما می توانید اجازه اقامت دانشجویی را با پذیرش در یک دانشگاه در یک محل برای مطالعه پذیرفته شده است را کسب کنید. این کشور برنامه های اقامت از طریق خرید ملک خود را بر پایه رقابت با کشور پرتغال بنا کرده است. صلواتی درباره موج جدیدی از مهاجرت نیز اظهار داشت: به نظر می‌رسد، در این چند وقت اخیر با یک موج جدید مهاجرت روبرو خواهیم شد که البته هنوز اطلاع…[Read more]

  • Simon Ludvigsen became a registered member 2 months, 3 weeks ago